De privacywet wordt in mei 2018 aangescherpt. Voorkom een boete en houd rekening met de nieuwste wijzigingen. Zo ligt er meer verantwoordelijkheid bij organisaties en wordt alles vanuit een European Data Protection Board gecoördineerd. Het lijkt wanneer u gebruikmaakt van cameratoezicht wat vergezocht, toch speelt dit thema een belangrijke rol.


Burgers moeten wanneer het om hun privacy gaat beter beschermd worden. Zo mogen bedrijven niet langer willekeurig een externe partij inschakelen voor het verwerken van persoonsgegevens. Burgers hebben er recht op om te weten welke privacygevoelige gegevens bewaard worden. Ook moeten zij de kans krijgen om deze gegevens te laten verwijderen.


Hoe zit het nu eigenlijk met de wet- en regelgeving rondom bewakingscamera’s? In dit geval worden beelden van burgers of werknemers vastgelegd en opgeslagen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op camerabewaking van toepassing. Dit betekent dat het privacybelang soms zwaarder weegt dan de veiligheid.


Regels voor gemeenten, scholen en bedrijven

Gemeenten mogen cameratoezicht op openbare plaatsen houden. Dit zijn gebieden die vrij toegankelijk zijn, bijvoorbeeld een dorpsplein of openbare weg. Voor het gebruik van bewakingscamera’s op scholen, bij bedrijven of rondom woningen gelden er andere regels. Het is in ieder geval belangrijk dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Een belang als: het beschermen van aanwezigen of het tegengaan van criminaliteit.


Wet privacy persoonsgegevens onder Europees toezicht

De oude wet privacy persoonsgegevens valt vanaf mei 2018 onder Europees toezicht. Alles wordt vanaf dat moment strenger gereguleerd. Wie zich niet aan deze nieuwe wetgeving houdt kan rekenen op een schriftelijke waarschuwing of een fikse boete.


Bewakingsbeelden mogen alleen met de politie gedeeld worden wanneer dit dient als bewijsmateriaal. Het aanleveren van illegaal verkregen bewijsmateriaal kan leiden tot een boete of zelfs een gevangenisstraf. Daarnaast mogen opnames niet zomaar openlijk gepubliceerd worden. Klanten of werknemers moeten attent worden gemaakt op de aanwezigheid van beveiligingscamera’s. Dit vooraf informeren gebeurt met behulp van stickers of posters.


Het filmen van klanten is ten alle tijden strafbaar wanneer de klant hier niet vooraf over geïnformeerd is. Daarnaast is het niet toegestaan om geluidsopnames op werkplekken te maken. Geluidsopnames hebben immers geen toegevoegde waarde om bijvoorbeeld diefstal aan te tonen, beelden zijn meer dan voldoende. Wilt u toch geluidsopnames maken? Houd dan rekening met het feit dat u daar in de meeste gevallen vooraf toestemming voor moet vragen. Voor het opnemen van telefoongesprekken gelden er andere regels.


Gebruik van een verborgen camera

Met een verborgen camera gaat u nog een stapje verder, hierbij informeert u de gefilmde niet over wat u doet. U mag niet zomaar een verborgen camera gebruiken, hier moet een gegronde reden voor zijn. Een mogelijke reden: vermoedens op fraude of oplichting.


Bent u er niet zeker van of u gebruik mag maken van een verborgen camera? Laat dit soort werkzaamheden dan over aan een beveiligingsbedrijf of privédetective. Zij zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving.